Astrologi

Selve ordet Astrologi betyder direkte oversat fra græsk "stjernelære" og beskriver himmel-legemernes indvirkning på mennesker. Sammen med astronomien er det den ældste kendte videnskab overhovedet. Astrologien er derfor den videnskab, der bygger på forholdet mellem makro- og mikrokosmos "som foroven så forneden", hvor makrokosmos er universets stjerner, planeter osv., og mikrokosmos alle enkeltindivider og evt. grupper af individer på jorden.
 

 

Der arbejdes på siden..

Til toppen